top of page
Kapłan

Apostolat Margaretka

Istota


Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź ma prośbę Maryi Królowej Pokoju

Kontakt

Opiekun duchowy
ks. Bogdan Kołodziej

Nasze cele

Od 1981 roku Apostolat gromadzi wiernych na całym świecie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają ofiarnie Kapłanów. Błogosławione owoce modlitwy znajdują odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach i świadectwach.

Członkami Apostolatu MARGARETKA zostają ludzie o wielkich sercach, którzy pragną chronić swoich Pasterzy najskuteczniejszą bronią, jaką jest modlitwa i umacniać swoją osobistą więź z Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.

Naszym pragnieniem jest, aby dzieło Apostolatu MARGARETKA było przede wszystkim dobrą szkołą życia z Bogiem i aby zostało docenione przez Kapłanów i polecane wierzącym, aby nieustający dar modlitwy trwał.

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał, że przyszłość Kościoła i świata zależy od modlitwy. Apostolat MARGARETKA usiłuje wypełniać tę misję przez swój skromny wkład w modlitwę całego Kościoła.

Cytując dalej papieża, bł. Jana Pawła II - "W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu".

Z radością dostrzegamy, że zainteresowanie wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego modlitwą za Kapłanów, staje się coraz bardziej powszechne. To piękne dzieło świeckich w Kościele Katolickim nie może pozostać bez wsparcia i opieki Duchowieństwa. Życie wewnętrzne każdego człowieka wymaga nieustannej formacji, dlatego naszą misją jest:
• Rozszerzanie Apostolatu MARGARETKA - Modlitwy za Kapłanów w Polsce i na świecie
• Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego wśród członków Apostolatu i ich rodzin (organizowanie adoracji, krucjat, spotkań modlitewnych, rekolekcji, pielgrzymek itp.)
• Zachęcanie do komunii z Chrystusem przez Maryję (pogłębienie kultu NMP, akty oddania)
• Obchodzenie uroczyste świąt:
- Dnia Kapłańskiego
- Dnia Życia Konsekrowanego
- Światowego Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
- Światowego Dnia Modlitw o Powołania Kapłańskie
- Światowego Dnia Misyjnego
- Maryjnych


U podstaw duchowości Apostolatu widzimy upowszechnianie przekonania, iż każdy chrześcijanin został powołany do świętości i współpracy z Chrystusem. Cechami wyróżniającymi członków Apostolatu MARGARETKA winny być: dążenie do świętości, osobiste świadectwo dawane w codziennym życiu oraz nieustająca modlitwa za Kapłanów oraz za Kościół powszechny na wzór Maryi. Członkowie Apostolatu będą pamiętać w swoich modlitwach także o osobach konsekrowanych, i w łączności z innymi ruchami będą modlić się gorliwie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
 

Kalendarz
bottom of page