top of page
5.jpg

I Komunia Święta
2023/2024

Informacje dla rodziców pragnących przygotować dziecko do I Komunii Świętej

Do I Komunii Świętej przygotowujemy dzieci z rodzin, które są zapisane do parafii i uczęszczają na Mszę świętą niedzielną przynajmniej rok przed rozpoczęciem przygotowania. Prosimy by rodzice zatroszczyli się by dziecko znało cały pacierz (Znak krzyża, Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie, Zdrowaś Maryjo, Skład apostolski, Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 10 przykazań Bożych, Przykazanie miłości Boga i bliźniego, Aniele Boży, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu). Ta postawa jest wyrazem modlitwy w rodzinie.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej powinno odbywać się we Wspólnocie Parafii, z którą od lat związana jest Wasza rodzina. Związanie to nie może być iluzją, rzeczywistością fikcyjnie istniejącą tylko na „papierze” ale związanie to oznacza Waszą obecność w życiu Parafii wyrażaną w Waszej modlitwie podczas niedzielnych zgromadzeń liturgicznych oraz w Waszej odpowiedzialności za rozwój Parafii (udział w różnych wydarzeniach i rekolekcjach np. wielkopostnych, dzielenie się swoim czasem w formie wolontariatu itp.). Okazją do budowania Wspólnoty Parafii jest możliwość osobistego poznania Was podczas kolęd (Odwiedzin Duszpasterskich).

Dla nas - Duszpasterzy jest to wyraz utożsamienia się z Parafią i jest prostym świadectwem bycia jej częścią.
W wyjątkowych sytuacjach, z powodu zaniedbania praktykowania wiary w rodzinie i braku przynależności do jakiejkolwiek Parafii, zakładamy wydłużenie przygotowania. W pierwszym roku zalecamy wejście i poznanie Wspólnoty Parafii poprzez uczestniczenie w niedzielnych Eucharystiach a w następnym dodatkowo katechezy przygotowawcze. Takie decyzje są podyktowane rzeczywistą troską o Waszą wiarę.


Dlatego że przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej powinno odbywać się we własnej Wspólnocie Parafii, jako jeden z etapów życia chrześcijańskiego, zasadniczo nie widzimy podstaw do przygotowania Dzieci z innych Parafii. Od tej reguły są wyjątki, które podlegają indywidualnemu rozeznaniu w rozmowie z Duszpasterzem. I Komunia Święta powinna być przyjmowana w kościele, do którego będzie uczęszczało dziecko w następnych miesiącach i latach.

Zapisy do I Komuni Świętej na rok 2024 zostały zakończone.

ZAPISY NA ROK 2023/24 - zakończone

Kalendarz spotkań

bottom of page