top of page
6.jpg

BIERZMOWANIE 2022/2023

Jeśli chcesz przygotować się i przyjąć Sakrament Bierzmowania w naszej parafii.
Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu dla młodzieży i dorosłych  2022/2023

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne

i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.


Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.
 

Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też świadomy i tego, że ukazujące powołanie chrześcijanina słowa Jezusa skierowane do uczniów: "Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi (Mt 5, 14-16) nie będą dla wszystkich oczywiste, a u wielu będą wywołać sprzeciw.
 

Przygotowania 

Zapisy do 31 lipca 2022 roku. Kliknij na przycisk poniżej (formularz zapisu)

Formacja rozpocznie się od połowy września 2022.

Kalendarz spotkań będzie poniżej.
1. Spotkania dla dorosłych odbędą się w piątki od 16 września w ramach Seminarium Odnowy Wiary. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 19.00. 

 

2. Spotkania dla młodzieży we wtorki o godz. 18.30. Fundamentalną częścią przygotowania dla młodzieży do bierzmowania jest udział w niedzielnej Eucharystii o godz. 15.00 

Rozpoczęcie przygotowania we wtorek 20 września o godz. 18.30

List zamknieta

Kalendarz spotkań

Trochę teologii

W sakramencie Chrztu otrzymujemy nowe życie. Życie to zostaje umocnione przez sakrament Bierzmowania, w którym Duch Święty zstępuje na nas, podobnie jak kiedyś zstąpił na Apostołów, i doprowadza do dojrzałości cnoty i dary udzielone nam w sakramencie Chrztu św. W ten sposób Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy przez dobre życie składali świadectwo Ewangelii. Ponieważ Bierzmowanie ma umocnić łaskę uświęcającą, dlatego godnie może przyjąć ten sakrament tylko człowiek mający w duszy łaskę uświęcającą, to jest wolny od grzechu śmiertelnego.
 

Znak sakramentalny

Znak sakramentalny Bierzmowania stanowi włożenie ręki, namaszczenie Krzyżmem świętym i słowa: « (N.) Accipe Signaculum doni Spiritus Sancti – (Imię) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!». Włożenie ręki jest znakiem udzielenia Ducha Świętego dla spełnienia pewnego posłannictwa w Kościele. Namaszczenie oliwą przed walką wzmacniało ciało zapaśników. Dlatego jest ono symbolem umocnienia sił duszy do walki z nieprzyjaciele zbawienia.
 

Znamię rycerza Chrystusowego

Biskup czyni na czole bierzmowanego znak krzyża. Jest to obraz znamienia, które Chrystus wyciska w duszy. Znamię Bierzmowania umacnia człowieka do mężnego wyznawania wiary słowem i czynem. Znamię Bierzmowania jest niezniszczalne. Dlatego nie trzeba i nie wolno przyjmować powtórnie tego sakramentu.
 

Szafarz Bierzmowania

W Kościele Zachodnim zwyczajnym szafarzem sakramentu Bierzmowania jest biskup. Biskup może jednak upoważnić, dla ważnej przyczyny, do szafowania tego sakramentu również kapłana. Wszyscy proboszczowie, a nawet wszyscy prezbiterzy, mogą bierzmować dzieci i dorosłych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci, a nie przyjęli jeszcze tego sakramentu.


Świadek Bierzmowania

Przystępującym do Bierzmowania towarzyszy świadek, który powinien mieć te same przymioty co rodzice chrzestni, a ponadto sam winien już być bierzmowany. Między bierzmowanym i świadkiem powstaje pokrewieństwo duchowe, które zobowiązuje świadka Bierzmowania do czuwania nad katolickim wychowaniem bierzmowanego. Świadek nie powinien przedstawiać do Bierzmowania więcej niż dwóch kandydatów.

bottom of page