top of page
IMG_9285 Piotr Apolinarski.jpg

WSPARCIE PARAFII

Nasza Devonia się zmienia... dzięki Wam
Z serca dziękuje za wszelkie wsparcie duchowe, materialne, wolontaryjne.

Devonia się zmienia... i to raduje serce.

Poniżej przykładowe wydatki parafii w roku 2022
- Gas   £ 3972
- Elektryka  £ 4396
- Woda   £ 2231
- Council Tax  £ 2820
- Testy bezpieczeństwa, gaśnice, czujki przeciwpożarowe £ 2008
- Na utrzymanie Biura Centralnego Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii przekazaliśmy £ 14197
- Konieczne remonty  £ 26216
- Ubezpieczenie kościoła £ 2838
- Opłata za konto bankowe w Lloyds £ 2323
- Pensja (miesięcznie) ks. proboszcza Bogdana od stycznia do maja £ 750 od czerwca £ 800
- Pensja (miesięcznie) ks. wikarego Tomasza od stycznia do maja £ 660 od czerwca £ 710
- Organiści £ 7550
- Kwiaty i choinki £ 3057
- Misje Ad Gentes £ 936
- Fundusz Ziemi Świętej £ 810,50
- Towarzystwo przyjaciół JPII, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Papieskie Dzieła Misyjne £ 2310
- Stypendia językowe £ 453 (Fundacja Kardynała Glempa)
- Pomoc Kościołowi na Wschodzie £ 556,60
- Na wsparcie Ukrainy przeznaczyliśmy £ 12129 oraz 530zł

Sporo tego, a to tylko wybrane pozycje. 

Jeszcze raz dziękuje Wam za wrażliwość i głęboką świadomość konieczności utrzymania parafii: opłacenia rachunków (gaz, prąd, woda), podatków, ubezpieczenia, koniecznych testów bezpieczeństwa czy niezbędnych remontów

Jak wspierać?...

Z serca dziękujemy za wszelkie wsparcie duchowe oraz materialne. 

Poniżej kilka informacji w jaki sposób wspierać Devonię materialnie.

pRZELEW bankowy

LLoyds Bank
PCM Devonia
Sort code: 30-94-57
A/c No: 00618078

kartą płatniczą

Moższ dokonać wsparcia naszej wspólnoty kartą płatniczą bezpośrednio z naszej strony.

Twoja darowizna może także być także wsprarciem Gift Aid. 

Wystarczy, że przy dokonywaniu ofiary zaznaczysz, że ma być uznana także jako GIFTAID

WSPARCIE
GIFT AID

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla Organizacji Charytatywnych działających w Wielkiej Brytanii. Na mocy tej Deklaracji, parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów do każdego ofiarowanego funta.

taca

Taca zbierana jest w czasie Eucharytsii. 

Po Mszy także możesz złożyć ofiarę przy wyjściu z kościoła kartą bankową bezdotykowo. 

Tymczasowo terminal obsługują wolontariusze

Przelew karta

Co to jest Gift Aid?

To Ty decydyjesz w pewnej części  na co idą Twoje podatki

 

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku naszej parafii) powinny być traktowane jako ofiary Gift Aid. Na mocy tej deklaracji, parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę – za każdego funta danego jako Gift Aid, Urząd Podatkowy zwraca parafii 25 pensów.

W żaden sposób ta forma wsparcia parafii nie obciąża ofiarodawcy.

Gift Aid

Kto może podpisać Deklarację Gift Aid?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (zarobek, emerytura, procent bankowy od oszczędności), od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (U.K. Income Tax). Deklarację Gift Aid mogą podpisać zarówno rezydenci U.K., jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy

Jakie warunki muszą być spełnione aby ofiara złożona na parafię mogła być potraktowana jako Gift Aid?

Aby ofiara złożona na parafię mogła być traktowana jako Gift Aid muszą być spełnione trzy warunki:

  • Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID (w naszej parafii do odebrania w kancelarii, bądź u wolontariuszy)

  • Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii;

Deklaracja

Aby deklaracja była uznana przez urząd podatkowy, musi ona zawierać podpis ofiarodawcy i datę podpisu. Przy wypełnianiu deklaracji Gift Aid trzeba pamiętać, aby czytelnie wpisać imiona, nazwiska i dokładny adres, podając cały kod pocztowy. Deklaracja wypełniona niedokładnie lub niewyraźnie, jest traktowana przez urząd podatkowy za nieważną. W razie kontroli systemu Gift Aid parafia będzie musiała zwrócić całą sumę otrzymaną od urzędu podatkowego w oparciu o taką deklarację.

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu, nie trzeba podpisywać nowej deklaracji, natomiast referent Gift Aid jest zobowiązany nanieść zmiany na istniejącą Deklarację i poinformować o tym biuro Gift Aid. Jeśli ofiarodawca powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska (w przypadku pań wychodzących za mąż) pisemnie, trzeba taki list zachować w teczce danego ofiarodawcy. Jeśli ofiarodawca, powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska telefonicznie lub ustnie, trzeba odnotować datę powiadomienia i sposób jej przekazania. Wszystkie nowo podpisane oryginały deklaracji muszą być odesłane do biura Gift Aid, a fotokopie deklaracji zachowane w parafii.

W przypadku, gdy zaistnieje przerwa w płaceniu dotacji po podpisaniu deklaracji Gift Aid, deklaracja ta zachowuje ważność, chyba, że dana osoba poinformuje referenta Gift Aid, że wycofuje się z akcji. W tym wypadku, referent powinien odnotować ten fakt na deklaracji, podając datę zawiadomienia lub datę podaną przez ofiarodawcę jako kończącą jego udział w Gift Aid. Gdyby po jakimś czasie osoba ta chciała ponownie włączyć się do akcji Gift Aid powinna podpisać nową deklarację.

Formularz deklaracji Gift Aid (który musi zawierać nazwisko i przynajmniej inicjał imienia, adres z pełnym kodem pocztowym i datą) może być także wydrukowany na kopertach, dostępnych dla gości odwiedzających parafię. Jeśli formularz takiej deklaracji został wypełniony i podpisany a ofiara złożona w tej kopercie, ofiarę tą można traktować jako Gift Aid. Kopertowe deklaracje muszą być zachowane w parafii przez okres 6 lat.

Sposób składania ofiar Gift Aid

W naszej parafii mamy dwia sposoby składania ofiary w formie Gift Aid

PIERWSZY SPOSÓB

Żółta koperta

W niej składamy ofiarę w gotówce. Każdorazowo na kopercie trzeba wypełnić czytelnie dane (Tytuł, Imię i nazwisko, Adres z kodem pocztowym, data). Koperty są w pudełkach w ławkach w kościele.​​

kopertagiftaid.jpg

DRUGI SPOSÓB

Przelew bankowy na konto parafialne

Jeśli złożysz deklarację Gift Aid każdy Twój przelew na konto parafii z adnotacją GIFTAID będzie kwalifikowany by parafia mogła ubiegać się o dodatkowe 25% z Twojej ofiary.

 

Jak złożyć deklarację? Pobierz z naszej strony wzór, bądź odbierz w kancelarii. Możesz podejść do wolontariuszy lub kapłana po każdej Eucharystii. Wypełnioną czytelnie deklarację przekaż księdzu bądz prześlij skan na adres parafii (może być email). 

dekgiftaid.jpg

Dane do przelewu

LLoyds Bank

PCM Devonia

Sort code: 30-94-57

A/c No: 00618078

Ref: GIFTAID

Zachęcamy do stałego  zlecenia (Standing Order)

TRZECI SPOSÓB

PŁATNOŚĆ KARTĄ BEZPOŚREDNIO Z NASZEJ STRONY.

Masz możliwość dokonania ofiary bezpośrednio z naszej strony. Jeśli płacisz podatki w UK Twoja ofiara może być także potraktowana jako GiftAid. Wystarczy, że podczas tranzakcji zaznaczysz właściwe pole. Możesz wybrać cel Twojej ofiary: Taca, remont czy kancelaria​

bottom of page